Webbsidor från FileMakerlogo

Använd web service

En webbsida kan hämta eller skicka information med hjälp av web service till en FileMaker-databas. FileMaker-databasen blir en s.k. REST-server. I det här exemplet har vi gjort en REST-server med PHP och ramverket CodeIgniter.

Sök

När du klickar på Sök görs ett anrop med hjälp av web servce till en webbsida. Webbsidan som anropas finns oftast (men behöver inte finnas) på samma server som FileMaker-databasen, där alltså även FileMaker Server då finns.

Web service-anropet ger som resultat en lista med matchande namn.

Sökning görs på både för- och efternamn, endast de 25 första visas.

Lägg till

Skriv in för- och efternamn, klicka sedan på Lägg till. Ett anrop görs med hjälp av en web service till en webbsida. Webbsidan som anropas finns oftast (men behöver inte finnas) på samma server som FileMaker-databasen, där alltså även FileMaker Server då finns.

Web service-anropet lägger till namnet till databasen.

Du kan sedan söka efter namnet.

När använder jag detta?

 • Du vill komma åt FileMaker från t.ex. webbhotell där inte FileMaker Server finns
 • FileMaker Server finns tillgänglig på internet
 • Du vill FileMaker-databasen ska vara en del av en webbsida
 • Du behöver inte lära dig FileMakers PHP

Hur fungerar det?

I en FileMaker-databas finns ca 850 slumpmässigt valda namn. På den här sidan kan du söka efter namn i databasen och även lägga till namn i databasen. De namn du lägger till finns kvar i databasen ca 15 minuter. Lägger du till ett namn under FileMaker Server så visas det även här.

FileMaker-databasen finns på en FileMaker Server som är tillgänglig från internet. Vi har gjort en webbtillämpning i CodeIgniter som fungerar som en REST-server. Webbtillämpningen tar emot anrop från andra webbsidor och kommunicerar med FileMaker-databasen.

Anrop till REST-servern gör på den här webbsidan med jQuery.

Kod för sökning

Följande pseudo-kod i jQuery/Javascript används för sökning:

$.ajax({
  url: "filemaker/webservice_search.json",
  type: "POST",
  data: {'namn': $('#fmdata_sok').val()}, 
  dataType: "json",
  success: function (res) {
    $("#resultat").html(resultatet från sökningen);
  }
});
      

Kod för att lägga till

Följande pseudo-kod i jQuery/Javascript används för att lägga till ett namn:

$.ajax({
  url: "filemaker/webservice_add.json",
  type: "POST",
  data: {'fornamn': $('#fmdata_fnamn').val(), 
      'efternamn': $('#fmdata_enamn').val()}, 
  dataType: "json",
  success: function (res) {
    $("#resultat_add").html(resultat från databasen);
    $("#fmdata_fnamn").val("");
    $("#fmdata_enamn").val("");
  }
});