Webbsidor från FileMakerlogo

FileMaker & webb!

Här visar vi några olika sätt att webbpublicera med FileMaker, både att hämta information från och skriva i FileMaker-databas direkt, via web services, med hjälp av schemalagd export m.m.

Börja webbpublicera idag!

FileMaker Server

En webbsajt kan kommunicera direkt med FileMaker Server, både för att hämta och skriva data. I det här exemplet använder vi FileMaker 12, PHP och ett "klassiskt" sätt.

Läs mer »

Web service

Kommunicera med FileMaker-databasen via web services. Webbsajten behöver inte finnas på samma server och du behöver inte använda FileMakers PHP-anrop. Web service går att lägga in i valfritt CMS, t.ex. Wordpress.

Läs mer »

Exportera filer

Ett enkelt och kraftfullt sätt är att exportera filer från FileMaker och föra över dem till webbservern vid behov, eller regelbundet. Webbsajten kan importera filerna i en databas eller läsa dem direkt från filstrukturen.

Läs mer »