Webbsidor från FileMakerlogo

Direkt Webbpublicering

Med FileMakers inbyggda webbpublicering kan du snabbt och ganska enkelt publicera din databas på webben.
OBS! I FileMaker 13 finns istället WebDirect.

Layouter på webben

De layouter som du gjort i FileMaker kan direkt användas i en webbläsare. Tänk dock på att du inte kan använda de nya teman i FileMaker 12 för att göra layouterna, endast layouter med klassiskt tema kan visas i webbläsaren.

Ofta gör man lite enklare layouter så att de passar bättre i en webbläsare. Tänk på att det t.ex. inte går att köra manus-triggers och att ändringar måste sparas med en Spara-knapp.

Eget fönster

Direkt webbpublicering öppnas i eget fönster i webbläsaren.

Du kan se ett exempel på en enkel layout i FileMaker. Det är samma databas som i övriga exempel på den här sajten, lägger du till namn kan du söka efter dem även här.

Klicka här för exempel i FileMaker 12

När använder jag detta?

  • Du har FileMaker Advanced Server
  • Åtkomst av data på ett intranät eller fåtal användare
  • Ingen kunskap om HTML, PHP eller liknande behövs

Hur fungerar det?

I en FileMaker-databas finns ca 850 slumpmässigt valda namn. I det här exemplet kan du söka efter namn i databasen.

FileMaker-databasen finns på en FileMaker Advanced Server som är tillgänglig från internet. Databasen har minst ett konto där behörigheten "fmiwp" är påslagen. I exemplet har vi gjort en layout speciellt anpassad för IWP.