Webbsidor från FileMakerlogo

PHP direkt mot FileMaker Server

Från och med FileMaker 9 installeras PHP tillsammans med FileMaker Server. Du kan använda PHP för att söka, sortera och skriva information till databasen. Vanligtvis finns FileMaker-databasen på samma server som webbservern, men det är inget krav.

Sök i databas

Skriv in ett namn (räcker med början av namnet) och klicka på Sök. Hela webbsidan laddas om och en sökning görs i databasen. Namnen sorteras av FileMaker och visas här.

Lägg till i databas

Skriv in för- och efternamn, klicka sedan på Lägg till. Hela webbsidan laddas om och namnet läggs till i databasen.

När använder jag detta?

  • Hämta information från FileMaker Server
  • FileMaker Server tillgänglig på internet
  • Du vill FileMaker-databasen ska vara en del av en webbsida

Hur fungerar det?

I en FileMaker-databas finns ca 850 slumpmässigt valda namn. På den här sidan kan du söka efter namn i databasen och även lägga till namn i databasen. De namn du lägger till finns kvar i databasen ca 15 minuter. Lägger du till ett namn under Web service så visas det även här.

FileMaker-databasen finns på en FileMaker Server som är tillgänglig från internet. Vi använder FileMakers PHP-anrop för att söka och hämta informationen från databasen.

Kod för sökning

Följande pseudo-kod i PHP används för sökning:

$command = $filemaker->newFindCommand ($layout);
$command->addFindCriterion ($fältnamn, $värde);
$result = $command->execute();
return $result->getRecords();
            

Kod för att lägga till

Följande pseudo-kod i PHP används för att lägga till ett namn:

$command = $filemaker->newAddCommand ($layout);
$command->setField($fältnamn1, $förnamn);
$command->setField($fältnamn2, $efternamn);
$result = $command->execute();