Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

Textfiler

Du kan exportera textfiler från FileMaker och flytta till webbservern med t.ex. FTP. Du behöver inte ha databasen på en FileMaker Server tillgänglig från internet. Webbsajten måste ta hand om filerna du flyttar dit, antingen importera dem till webbsajtens databas eller använda textfilerna direkt.

Du behöver inte heller FileMaker Server, det går bra att exportera filer med FileMaker Pro och föra över manuellt vid behov. Finns databasen på en FileMaker Server kan du automatisera export och FTP-överföring så att den utförs regelbundet.

Den här webbsidan är alltid samma, men de båda andra sidorna som du kan välja i menyn till vänster (Namnlista och Topplista) skapas på nytt varje dag med färskt innehåll. De skapas i FileMaker, exporteras i Markdown-format och flyttas till webbservern, allt görs med hjälp av en manusordning på FileMaker Server.

När använder jag detta?

  • Du har inte FileMaker Server tillgänglig på internet
  • Den information som ska publiceras uppdateras inte ofta

Manus i FileMaker

Varje morgon körs ett manus i FileMaker Server. Manuset söker fram ett slumpmässigt urval namn av de ca 850 namn som finns i databasen. Rubriker, namn och extra texter sparas i en variabel som exporteras från en exporttabell (läs mer om tekniken bakom exporten på www.filemakerbloggen.se).

Manuset ser ut så här:

Exportera filer