Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

De 10 mest sällan valda namnen

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  1. Georg Ström (vald senast 2022-08-28, totalt 41 ggr)
  2. Anna Claesson (vald senast 2022-09-30, totalt 40 ggr)
  3. Astrid Lundin (vald senast 2022-10-15, totalt 34 ggr)
  4. Emma Ivarsson (vald senast 2022-10-31, totalt 47 ggr)
  5. Maj Mårtensson (vald senast 2022-12-13, totalt 44 ggr)
  6. Eva Åström (vald senast 2023-01-02, totalt 37 ggr)
  7. Ida Andreasson (vald senast 2023-02-05, totalt 44 ggr)
  8. Kent Öberg (vald senast 2023-02-12, totalt 46 ggr)
  9. Rebecka Danielsson (vald senast 2023-03-13, totalt 41 ggr)
  10. Christer Lindqvist (vald senast 2023-04-10, totalt 44 ggr)

Listan exporterad 2024-04-18 06:00