Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

De 10 mest sällan valda namnen

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  1. Mats Andreasson (vald senast 2018-04-16, totalt 25 ggr)
  2. Anneli Åberg (vald senast 2018-07-01, totalt 15 ggr)
  3. Linda Ekström (vald senast 2018-08-19, totalt 28 ggr)
  4. Claes Gustafsson (vald senast 2018-08-26, totalt 20 ggr)
  5. Jenny Bengtsson (vald senast 2018-09-09, totalt 28 ggr)
  6. Annika Jakobsson (vald senast 2018-09-19, totalt 27 ggr)
  7. Alf Magnusson (vald senast 2018-09-20, totalt 22 ggr)
  8. Malin Vikström (vald senast 2018-09-29, totalt 23 ggr)
  9. Patrik Andreasson (vald senast 2018-10-20, totalt 16 ggr)
  10. Maja Blomqvist (vald senast 2018-11-13, totalt 23 ggr)

Listan exporterad 2019-11-20 06:00