Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

De 10 mest sällan valda namnen

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  1. Lucas Claesson (vald senast 2019-12-23, totalt 30 ggr)
  2. Malin Vikström (vald senast 2020-06-02, totalt 28 ggr)
  3. Elsa Lind (vald senast 2020-06-18, totalt 30 ggr)
  4. Rolf Axelsson (vald senast 2020-06-25, totalt 34 ggr)
  5. Bertil Abrahamsson (vald senast 2020-07-19, totalt 30 ggr)
  6. Gun Lundgren (vald senast 2020-08-04, totalt 42 ggr)
  7. Sten Henriksson (vald senast 2020-08-29, totalt 32 ggr)
  8. Jonathan Olofsson (vald senast 2020-09-07, totalt 29 ggr)
  9. Per Ström (vald senast 2020-10-16, totalt 34 ggr)
  10. Birgit Göransson (vald senast 2020-10-21, totalt 30 ggr)

Listan exporterad 2021-10-28 06:00