Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

De 10 mest sällan valda namnen

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  1. Mats Andreasson (vald senast 2018-04-16, totalt 25 ggr)
  2. Anneli Åberg (vald senast 2018-07-01, totalt 15 ggr)
  3. Alf Magnusson (vald senast 2018-09-20, totalt 22 ggr)
  4. Astrid Abrahamsson (vald senast 2018-11-25, totalt 32 ggr)
  5. Hanna Björklund (vald senast 2019-01-12, totalt 27 ggr)
  6. Maj Mårtensson (vald senast 2019-01-23, totalt 33 ggr)
  7. Ebba Sundström (vald senast 2019-01-24, totalt 24 ggr)
  8. Sofie Bengtsson (vald senast 2019-01-28, totalt 26 ggr)
  9. Caroline Gustafsson (vald senast 2019-02-24, totalt 20 ggr)
  10. Isabelle Arvidsson (vald senast 2019-02-27, totalt 24 ggr)

Listan exporterad 2020-04-08 06:00