Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

De 10 mest sällan valda namnen

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  1. Mats Andreasson (vald senast 2018-04-16, totalt 25 ggr)
  2. Maj Mårtensson (vald senast 2019-01-23, totalt 33 ggr)
  3. Sofie Bengtsson (vald senast 2019-01-28, totalt 26 ggr)
  4. Caroline Gustafsson (vald senast 2019-02-24, totalt 20 ggr)
  5. Linus Axelsson (vald senast 2019-03-05, totalt 23 ggr)
  6. Stig Pettersson (vald senast 2019-05-16, totalt 20 ggr)
  7. Anneli Karlsson (vald senast 2019-05-28, totalt 31 ggr)
  8. Nils Svensson (vald senast 2019-06-05, totalt 22 ggr)
  9. Anton Fransson (vald senast 2019-06-16, totalt 31 ggr)
  10. Christian Pettersson (vald senast 2019-06-21, totalt 35 ggr)

Listan exporterad 2020-07-12 06:00