Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

Slumpvis valda namn från databasen idag

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  • Alexander Fransson (totalt 40 gånger)
  • Ellen Henriksson (totalt 43 gånger)
  • Fredrik Jonasson (totalt 37 gånger)
  • Gerd Pettersson (totalt 41 gånger)
  • Ingrid Jansson (totalt 31 gånger)
  • Jesper Martinsson (totalt 37 gånger)
  • Johan Sundström (totalt 38 gånger)
  • Kristina Olsson (totalt 39 gånger)
  • Magnus Björklund (totalt 43 gånger)
  • Tommy Åkesson (totalt 37 gånger)

Namnen är valda och exporterade 2021-10-28 06:00