Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

Slumpvis valda namn från databasen idag

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  • Carina Fransson (totalt 29 gånger)
  • Charlotte Lundqvist (totalt 31 gånger)
  • Emelie Abrahamsson (totalt 21 gånger)
  • Gunnar Holm (totalt 31 gånger)
  • Göran Blom (totalt 39 gånger)
  • Jörgen Jonsson (totalt 25 gånger)
  • Katarina Hermansson (totalt 32 gånger)
  • Louise Lundberg (totalt 27 gånger)
  • Martin Åberg (totalt 16 gånger)
  • Sandra Gustafsson (totalt 28 gånger)

Namnen är valda och exporterade 2019-11-20 06:00