Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

Slumpvis valda namn från databasen idag

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  • Anneli Magnusson (totalt 31 gånger)
  • Annika Gunnarsson (totalt 33 gånger)
  • Lennart Lundberg (totalt 31 gånger)
  • Lovisa Engström (totalt 42 gånger)
  • Marcus Blomqvist (totalt 34 gånger)
  • Marcus Lindqvist (totalt 33 gånger)
  • Ove Lindgren (totalt 34 gånger)
  • Rune Lundberg (totalt 33 gånger)
  • Stefan Ivarsson (totalt 40 gånger)
  • Stig Sundqvist (totalt 37 gånger)

Namnen är valda och exporterade 2020-07-12 06:00