Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

Slumpvis valda namn från databasen idag

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  • Adam Pålsson (totalt 35 gånger)
  • Alf Holmberg (totalt 28 gånger)
  • Allan Berg (totalt 28 gånger)
  • Barbro Bengtsson (totalt 29 gånger)
  • Britta Engström (totalt 33 gånger)
  • Eva Samuelsson (totalt 28 gånger)
  • Jimmy Holm (totalt 31 gånger)
  • Mattias Blom (totalt 34 gånger)
  • Pia Löfgren (totalt 29 gånger)
  • Sten Eriksson (totalt 35 gånger)

Namnen är valda och exporterade 2020-04-08 06:00