Webbsidor från FileMakerlogo

Exportera textfiler från FileMaker

Exportera textfiler från FileMaker Server eller FileMaker Pro och flytta över dem till en webbserver med FTP. Webbsajten behandlar textfilerna, läser in dem i en databas eller visar dem direkt.

Slumpvis valda namn från databasen idag

Exporterade från FileMaker Server med en manusordning

  • Anita Svensson (totalt 48 gånger)
  • Christian Pettersson (totalt 52 gånger)
  • Elias Hansen (totalt 43 gånger)
  • Emelie Fredriksson (totalt 48 gånger)
  • Helena Berg (totalt 50 gånger)
  • Marcus Jönsson (totalt 54 gånger)
  • Monica Olsson (totalt 45 gånger)
  • Sofia Ström (totalt 47 gånger)
  • Sofie Bengtsson (totalt 46 gånger)
  • Vilhelm Lundgren (totalt 38 gånger)

Namnen är valda och exporterade 2024-04-18 06:00